วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555


ราคาค่าแรงงานวางท่อคสล.ยาวท่อนละ 1 เมตรความลึกไม่เกิน1เมตร
ท่อ 30300บาท/เมตร
ท่อ 40350บาท/เมตร
ท่อ 50400บาท/เมตร
ท่อ 60450บาท/เมตร
ท่อ 80500บาท/เมตร
ท่อ 100600บาท/เมตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555


                                                   ท่อใยหิน ใช้วางบริเวณ บ้านพักอาศัย

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ท่อถนน
ท่อระบายน้ำ คือ ท่อระบายน้ำแบบปากลิ้นราง ที่มีคุณภาพได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128-2528 , มอก. 828-2549 , มอก. 224-2533 ผลิตโดยเครื่องจักรมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป การเลือกประเภทของท่อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน หากเป็นงานที่ต้องรับน้ำหนักสูงจำเป็นต้องใช้ท่อ คสล. ตั้งแต่ชั้นคุณภาพ 4 , ชั้นคุณภาพ 3 , ชั้นคุณภาพ 2 เช่น งานเทศบาล งานถนน งานท่อระบายน้ำสาธารณะ หน่วยงานราชการ แต่ถ้าหากเป็นงานทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากสามารถใช้ท่อไม่เสริมเหล็กได้
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราภูเขา ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15-2532
- หินที่มีความสะอาด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- ทรายหยาบที่มีความสะอาดโดยมีการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ
- เหล็กเสริมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.ที่กำหนด

งานวางท่อ คสล.

งานวางท่อ คสล.

รับเหมา งานโยธา วางท่อระบายน้ำ เทถนนคสล. เท CURB ปูทางเท้า

 รับเหมา งานโยธา วางท่อระบายน้ำ เทถนนคสล. เท CURB ปูทางเท้า งานเล็ก งานใหญ่ รับทุกงาน
รับถอดแบบประมาณ ราคา งานท่อระบายน้ำ ถนน ทางเท้า พร้อมรับควบคุมงาน
ติดต่อ ช่างป้อม 081 647 5345
รับงาน โยธา ท่อระบายน้ำ ถนน ทางเท้า